Có được đặt trụ sở chính ở nhà chung cư hay không?

Kinh tế phát triển khiến hạ tầng cơ sở có nhiều biến đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các công ty bất động sản khi chuyển hướng sang đầu tư xây dựng, thương mại và kinh doanh nhà chung cư. Việc sở hữu một căn nhà chung cư trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều người có thu nhập bậc trung và thấp. Một số sau khi đã an cư, muốn tìm hướng phát triển kinh doanh nhưng lại tiết kiệm được chi phí đầu tư, họ nghĩ đến việc đăt trụ sở kinh doanh tại chính chung cư nơi mình ở, việc làm này đúng hay sai? Chúng ta cùng tìm hiểu:

Tại định nghĩa ở khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì nhà chung cư được phân chia thành nhiều mục đích sử dụng là nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Điều này cũng được làm rõ tại khoản 4, khoản 5 Điều 3 Thông tư 02/2016/TT-BXD

“4. Nhà chung cư có mục đích để ở là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ sử dụng cho mục đích để ở.

  1. Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại.”

                                                (Thông tư 02/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 12/4/2016)

Theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014, pháp luật nghiêm cấm việc “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.”.

Trước ngày luật nhà ở có hiệu lực, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn được cơ quan nhà nước cấp phép đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ trụ sở chính tại nhà chung cư có mục đích để ở. Tuy nhiên sau khi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành thì  việc sử dụng nhà chung cư có mục đích để ở để đăng ký địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được nghiêm cấm hoàn toàn từ ngày 10/6/2016. Điều này được thể hiện:

Tại khoản 7 điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực ngày 10/12/2015 quy định

“7. Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.”

Đây là điều khoản chuyển tiếp trong Nghị định đối với các trường hợp đã được cấp đăng ký kinh doanh tại địa chỉ nhà chung cư trước ngày 01/07/2015, Nghị định cho phép trong thời gian 6 tháng để thực hiện việc chuyển địa điểm kinh doanh ở nhà chung cư sang địa chỉ khác phù hợp với quy định của pháp luật; sau thời gian 6 tháng kể từ ngày 10/12/2015 (tức sau ngày 10/6/2016), các tổ chức gia đình hộ cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Từ những quy định trên cho thấy, Pháp luật hiện nay nghiêm cấm việc đặt địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tại nhà chung cư có mục đích để ở. Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có phần diện tích sử dụng kinh doanh văn phòng, dịch vụ, thương mại thì được đăng ký địa chỉ trụ sở chính của công ty tại phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt, tuy nhiên không được kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

Để được hướng dẫn và tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại tư vấn: 024.2210.3355/ Hotline: 0942.234.000 hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư: contact@eriss.vn . Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân Trọng.

Tin liên quan