Thủ tục cấp giấy phép kiểm dich thực vật nhập khẩu

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

– Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

1. Đối tượng thuộc diện phải xin Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân (thương nhân) thực hiện nhập khẩu các vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hạ trước khi nhập khẩu được quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ban hành ngày 5/9/2014.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu số 04/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT;

– Bản sao chụp Hợp đồng thương mại;

– Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Cơ quan tiếp nhận giải quyết: Cục bảo vệ thực vật

4. Quy trình giải quyết

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Bảo vệ thực vật hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật phải cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu 05/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp không cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn giải quyết:

– 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
  • Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (có giá trị không quá 01 năm kể từ ngày cấp).

Lưu ý:

  • Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí, Quý khách vui lòng gọi đến số điện thoại 024.2210.3355. Hotline: 0942.234.000 hoặc gửi mọi thắc mắc yêu cầu giải đáp đến email liên hệ đến contact@eriss.vn.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách

Trân Trọng!

Tin liên quan