Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần Để thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần Theo quy định tại Điều 23 Luật Doanh Nghiệp 2014, Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ […]