Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế INBOUND

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ INBOUND (cho Doanh Nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam) Đây là loại giấy phép chỉ cấp cho doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam. Doanh nghiệp được cấp giấy phép này […]

Cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức ra nước ngoài biểu diễn

Hiện nay, việc giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các quốc gia diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhu cầu của các nghệ sĩ, ca sĩ mong muốn ra nước ngoài biểu diễn ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện nay, việc các nghệ sĩ, ca sĩ ra […]